Ny rapport fra Nkom bekrefter lav stråling fra Smarte strømmålere

Trådløs overføring av strømforbruk fra smartmåleren: Kort stråletid og svært lav eksponering for elektromagnetisk felt.

For å kartlegge sendemønster og eksponering for elektromagnetiske felt, har Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) gjennomført målinger av de tre ulike smartmålerne som finnes i det norske markedet: Aidon, Nuri og Kamstrup, hvor sistnevnte er målertypen som benyttes i vårt prosjekt.

Formålet med rapporten var å få svar på følgende:
- Hvor mange sendinger registreres, og hva er typisk total sendetid fra en smartmåler i løpet av 24 timer?
- Hva er typisk eksponering for elektromagnetiske felt i nærheten av en smartmåler?

 

Resultatet er at alle målerne holder seg godt innenfor regelverket for tidsbruk. Eksponeringen for elektromagnetisk felt er svært lav og langt under gjeldende grenseverdier. Se hele rapporten her: 

Bakgrunnen for målingene er at det nå blir installert smartmålere, eller avanserte måle- og styringssystemer (AMS), hos alle strømkunder. Dette skal være ferdig innen 1. januar 2019. Måleren i AMS-systemet registrerer automatisk strømforbruket og rapporterer det videre til kraftleverandør gjennom bruk av trådløs signalering.

Basert på resultatene fra målingene på sendetid og eksponering for elektromagnetiske felt, ser ikke Nkom det som hensiktsmessig å utføre flere målinger.