Tilbake

Hvor mye stråler de nye måleren?

Måleverdier blir samlet inn 6 ganger i døgnet. Denne prosessen tar kun sekunder og strålingen er lav.  De nye automatiske strømmålerne og tilhørende kommunikasjonsutstyr tilfredsstiller alle offentlige krav og ligger langt innenfor fastsatte grenseverdier for stråling.

Som ansvarlige nettselskap er vi pliktige til å operere innenfor de lover og forskrifter som offentlige myndigheter har fastsatt.

For mer informasjon om strålefare henviser vi til informasjon hos Statens Strålevern

Fant du ikke svaret du var ute etter? Send oss ditt spørsmål, eller søk på nytt.