Tilbake

Første faktura etter målerbytte?

På grunn av tiden det tar å bygge ut kommunikasjon mellom måleren og
innsamlingssystemet, kan din første faktura etter målerbyttet bli basert på
beregnet forbruk.

På grunn av tiden det tar å bygge ut kommunikasjon mellom måleren og
innsamlingssystemet, kan din første faktura etter målerbyttet bli basert på
beregnet forbruk. Eventuelt avvik mellom beregnet forbruk og faktisk
forbruk vil bli korrigert på neste faktura. Måleren lagrer timesforbruket i
minnet fra oppstart.

Fant du ikke svaret du var ute etter? Send oss ditt spørsmål, eller søk på nytt.