Tilbake

Er samfunnsnytten av smart strøm vurdert opp mot kostnaden?

Det er en stor investering, men både den enkelte kunde og samfunnet totalt sett vil få mye igjen. Smart strøm gjør det enklere å være strømkunde. I tillegg gir det samfunnet bedre forsyningssikkerhet. På sikt vil vi også få klimagevinster fordi vi kommer til å bruke energi mer effektivt.

Fant du ikke svaret du var ute etter? Send oss ditt spørsmål, eller søk på nytt.