Myndighetskrav

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har fastsatt fristen for innføring av automatiske strømmålere/smart strøm (AMS) til 1. januar 2019.

 

AMS-forskriften ble offentliggjort i 2011, før endelig versjon ble vedtatt 1. juli 2013.

Nettselskapene har ansvar for registrering og innsamling av strømforbruk fra strømkunder i eget forsyningsområde.

Som følge av forskriftskrav fra NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) er nettselskapene pålagt å installere nye smarte målere hos alle strømkunder innen 1. januar 2019. Det betyr at 2,5-2,7 mill målere skal skiftes ut på landsbasis.

EEU-direktiv stikker krav om 80 prosent utbygging av smarte målere innen 2020.

Sverige og Italia er allerede ferdig, Finland og Danmark nærmer seg ferdige.

 

Her kan du lese mer om AMS-forskriften.

 

www.nve.no

www.energinorge.no