Nødvendig fornyelse

Det er nesten utrolig at vi i 2014 er avhengig av at folk ringer inn og forteller om strømbrudd dersom disse skjer ytterst i nettet.

Leveringssikkerheten for strøm i Norge er god. Vi tenker sjelden på at infrastrukturen delvis krever manuell overvåking. Automatiseringen er helt nødvendig for å kunne planlegge, overvåke og styre nettet mer effektivt fremover. I tillegg sikres strømkundene at forbruket avregnes på riktig grunnlag, time for time. Over hele Europa gjøres nå det samme.

Den mest umiddelbare fordelen for kunden er at en nå slipper en å lese av strømmen. I tillegg vil eventuelle strømbrudd i siste ledd ut til forbrukeren varsles automatisk. 

Det kan bety raskere responstid ved utfall eller kvalitetsproblemer, som igjen gir større sikkerhet for at strømkrevende utstyr fungerer som det skal. 

Kilde: Energi Norge, Smart Strøm (bilag DN 5. november)

Foto: Hafslund